Skoči do alatne trake

Level Pi Community – PI Zajednica

Leveli - Rank

Level 1

Početni level
Dodjeljuje se automatski svim članovima

Level 2

Da ostvarite Level 2 potrebno je
Da glasate na anketi
Da ste se tri puta prijavili na portal
Da ste skupili najmanje 65 PL

3 Requirements

  • Glasaj na anketi
  • Prijava na portal najmanje 3 puta
  • Zaradi najmanje 65 PL

Level 3

Nastavlite svoje napredovanje ostvarite Level 3 kako bi otključali mogućnosti napredovanja u dostignućima.

3 Requirements

  • Skupiti najmanje 100 PL
  • Prijava na portal najmanje 5 puta
  • U sekciji Zaradi PL kliknuti na tri dugmeta zaradi PL - u zadnja tri dana

Level 4

Nastavlite svoje napredovanje ostvarite Level 3 kako bi otključali mogućnosti napredovanja u dostignućima.

3 Requirements

New Report

Close